Chính Sách Bảo Mật

1. Thông tin cá nhân của của bạn

Trang web Trị Hôi Nách An Toàn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của người dùng và đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và sử dụng đúng mục đích.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin liên quan đến trị hôi nách, cung cấp hướng dẫn và tin tức hữu ích. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về các bài viết mới, cập nhật và chương trình khuyến mãi.

3. Khả năng chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết vững vàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, và không sẽ chia sẻ nó với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn hoặc khi cần thiết theo quy định của pháp luật.

4. Quyền lựa chọn và quản lý thông tin cá nhân

Bạn hoàn toàn tự do quyết định không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Bạn cũng có quyền yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

5. Cập nhật Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này từ thời gian này qua thời gian khác. Tất cả các sự thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi. Đề nghị bạn kiểm tra thường xuyên để cập nhật với những thay đổi mới nhất.

Trân trọng cảm ơn bạn đã tin dùng Trị Hôi Nách An Toàn. Chúng tôi cam kết luôn đảm bảo sự bảo mật và riêng tư của thông tin cá nhân của bạn.

Trị Hôi Nách An Toàn – Giải pháp hiệu quả cho vấn đề hôi nách.